תנאי שימוש באתר

משתמש המעוניין לרכוש פריטים באתר, יסמן את הפריט הנבחר, צבע, כמות וכן, את אופן אספקת המשלוח אם בדואר רשום, שליחים או איסוף עצמי (להלן: “הזמנה”). הזנת פרטים – יש להזין פרטים אישיים כגון: שם, כתובת מדויקת, כתובת דואר אלקטרוני, טלפון ופרטים נוספים באם ידרשו לשם ביצוע העסקה. ניתן להזמין את המוצרים לכתובת אחרת. יש לבחון היטב את הנתונים שהזנת בטופס זה. מפעילי האתר לא יהיו אחראים בגין אי הגעת הפריטים במקרה בו הטופס מולא באופן שגוי. ביצוע התשלום – ניתן לשלם באמצעות כרטיס אשראי או באמצעות פייפאל. בתום ביצוע החיוב יקבל המשתמש הודעה בדואר אלקטרוני אודות פרטי ההזמנה שביצע, אישור סופי (להלן: “האישור הסופי”) בדבר ביצוע העסקה יאושר רק לאחר בדיקת פרטי כרטיס האשראי ע”י חברות האשראי (להלן: “עסקה”). מחירי הפריטים המופיעים באתר כוללים תוספת מע”מ כחוק, אך אינם כוללים את עלות המשלוח, אשר מתווספת רק במעמד ההזמנה.  המשתמש מתחייב להזין אך ורק את פרטיו האישיים ולא להזין כל פרט של צד שלישי (למעט במקום המיועד לכך במקרה של הזמנת הפריט לצג שלישי), וכן, להזין מידע אמיתי ונכון לגביו, לרבות, שמו, כתובת מגוריו, כתובת דואר אלקטרוני, טלפון, טלפון נייד וכל פרט אשר יידרש ממנו על מנת לבצע את הרכישה. מפעילי האתר, על פי שיקול דעתם הבלעדי, יהיו רשאים להפסיק את תהליך הרכישה באופן מידי וללא כל הודעה מוקדמת וכן, יהיו רשאים לסרב לספק את הפריטים שנבחרו ע”י משתמש במידה והוזן מידע שקרי ושאינו אמיתי או מכל סיבה אחרת כפי שיראו מפעילי האתר לנכון. מפעילי האתר רשאים לבטל עסקה או הזמנה בכל במקרה בו נפלה טעות סופר ו/או שגיאה באשר למחיר הפריט ו/או תיאורו ו/או זמן אספקתו או כל טעות אחרת מכל סוג שהוא (להלן: “הטעות”). מיד עם היוודע דבר הטעות יפעלו מפעילי האתר לתיקון הטעות וכן, יידעו את המשמשים שרכשו את הפריטים לגבי הטעות. רכישת הפריטים תתאפשר ע”י המשתמשים רק בהתאם למידע נכון שיוזן באתר מחדש ולמשתמשים לא תהיה כל טענה ו/או תלונה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד מפעילי האתר בגין ביטולי העסקה ובגין אי אספקת הפריטים.    במידה וההזמנה לא אושרה ע”י חברות האשראי, יקבל המשתמש הודעה בדואר האלקטרוני ובמקרה זה באפשרותו לפנות לשירות הלקוחות בטלפון ולהסדיר את פרטי ההזמנה תוך 7 ימים, אחרת ההזמנה תבוטל. מועדי משלוח הפריטים יחושבו החל מיום בו התקבל אישור סופי מחברות האשראי. שימושך והגלישה באתר, לרבות בחירת המוצרים, הנם על אחריותך הבלעדית. המוצרים באתר יסופקו לך כמות שהם (“as is”), תחת אחריות בית העסק, כמפורט בדף האחריות המוצג באתר ו/או במסמכים הנלווים למוצר. המשתמש מצהיר כי ידוע לו שיכולת מפעילי האתר להציג את המוצרים כפי שהם בפועל מוגבלת, והוא מבין כי יתכנו שינויים במידות ו/או בצבעים ו/או בצורה מאלו המוצגים באתר ולא תהיה למשתמש בקשר לכך כל תביעה ו/או תלונה ו/או דרישה כלפי מפעילי האתר, למעט המפורט במדיניות ההחזרות וההחלפות המפורטת באתר.

זמן ותנאי הספקת מוצרים:

מועד ביצוע ההזמנה:

 היום בו אושר חיוב כרטיס האשראי באמצעותו בוצעה הזמנת מוצרים ו/או פריטים באתר ע”י המשתמש. 5 ימי עסקים – ימי חול, ראשון עד חמישי, ואינם כוללים שישי, שבת, ערבי חג וחול המועד. משתמש-לקוח, גולש ארעי ומזדמן אשר נכנס לאתר ו/או רכש פריט ממגוון המוצרים, הדגמים והפריטים המוצעים למכירה. בכל מקרה בו לא ניתן יהיה לבצע את האספקה כגון: אזור בעל גישה מוגבלת מבחינה ביטחונית, כתובת שגויה וכדומה, מפעילי האתר יצרו קשר עם המשתמש לתיאום אספקה מחודשת או איסוף עצמי או ביטול ההזמנה. מפעילי האתר יהיו רשאים לגבות דמי משלוח נוספים במקרה כאמור. זמני אספקת הפריטים תיעשה בהתאם להנחיות חברות הדואר המשלחות והמשתמש יהיה כפוף ומחויב אליהם. במניין חישוב מועדי אספקת הפריטים יחושבו ימי עסקים בלבד. מפעילי האתר לא יהיו אחראים בכל מקרה של איחור או עיכוב באספקה שמקורו בחברות הדואר והשילוח ו/או במקרה של כוח עליון, שביתה או השבתה. מפעילי האתר שומרים לעצמם את הזכות לדרוש מהמשתמש להיות נוכח בעת מועד האספקה ו/או להציג ת.ז ו/או כרטיס אשראי. מפעילי האתר שומרים לעצמם את הזכות לבטל אספקת פריטים אשר נפלה טעות סופר או שגיאת קולמוס באשר למחירם, לתיאורם, דמי משלוח, ומועדי אספקה. במידה ומוצר נשלח בשיטת דואר רשום ולא נאסף ע”י הלקוח לאחר שתי הודעות מסניף הדואר, יחויב הלקוח בעלות משלוח נוסף (עלות משלוח החבילה דרך הדואר).  הפריטים יסופקו בתוך גבולות מדינת ישראל, בהתאם לכתובת שהוקלדה על-ידי המשתמש. הפריטים יסופקו בהתאם לאופן שנבחר ע”י המשתמש בעת ביצוע ההזמנה: דואר רשום, דואר שליחים או איסוף עצמי. הפריטים הנרכשים באתר יסופקו בכפוף לכך שפרטי כרטיס האשראי שמילא המשתמש נכונים ושהעסקה אושרה ע”י חברת כרטיס האשראי.

ביטול עסקה:  

ביטול עסקה יעשה על פי הוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א – 1981 (להלן: “החוק”). הביטול יעשה מיום ביצוע ההזמנה ועד 14 יום לאחר קבלת הפריטים או מיום קבלת מסמך אודות ההזמנה (הכולל פרטים על העסקה ומידע על הפריט) לפי המאוחר מביניהם.  על פי חוק, בעת ביטול עסקה ינוכו דמי ביטול בגובה 5% משווי העסקה או 100 ₪ – לפי הנמוך מביניהם. ביטול ההזמנה יהא בכפוף להחזרת הפריטים עם התוויות המקוריות, באריזתם המקורית ללא כל פגם ו/או כתם ו/או נזק ו/או קרע מכל סוג שהוא. החזרת הפריטים תיעשה בתיאום מראש מול מפעילי האתר והזיכוי החלקי שיופק למשתמש יבוצע רק עם קבלת הפריטים חזרה באריזתם המקורית ללא כל נזק או פגם. בכל מקרה בו הפריט אזל מהמלאי, רשאים מפעילי האתר לבטל את העסקה או להציע פריט חלופי, אולם מבלי לגרוע באמור לעיל, מפעילי האתר לא יהיו אחראים לכל נזק שייגרם למשתמש במישרין או בעקיפין, לרבות אך לא רק, מקרה בו המשתמש ייאלץ לרכוש את הפריט במחיר גבוה יותר במקום אחר. מפעילי האתר שומרים לעצמם את הזכות לבטל את העסקה בכל עת וככל שיראה להם לנכון, לרבות מקרה בו המשתמש פעל באופן בלתי חוקי ו/או הפר את תנאי השימוש של האתר ו/או מסר פרטים אישיים כוזבים ו/או ביצע פעולה או מעשה שיש בו כדי לפגוע בתקינותו, תדמיתו או פעילותו התקינה של האפליקציה ו/או מקרה בו נפלה טעות סופר, שגיאת קולמוס או כל טעות אחרת בפרטי תיאור המוצר, מחירו, עלויות ודמי משלוח וכדומה. אם העסקה בוצעה בתשלומים, הזיכוי יכול ויהא גם הוא בתשלומים, על פי שיקול דעת מפעילי האתר.

פרטיות ואבטחת מידע:

נתוני המשתמש ישמרו על פי הוראות הדין החל במדינת ישראל. מפעילי האתר מתחייבים לא לעשות שימוש בפרטי המשתמש אלא לצרכי תפעול האתרועל מנת לאפשר את ביצוע הרכישה באתר, וכן, לצורך שמירת קשר עם המשתמש. המידע שהאתר אוסף נועד לביצוע ההזמנה באופן יעיל או כדי להפנות את המשתמש לשירותים ו/או מוצרים שיש סיכוי גבוה שימצא בהם ענין. כל המידע שנאסף נשמר באופן מאובטח. אם וכאשר יספק המשתמש כתובת דואר אלקטרוני ו/או כתובת מגורים, יתכן ויקבל מבית העסק ו/או מי מטעמו דיוור עם אינפורמציה על מוצרים חדשים, שירותים או אירועים. משתמש שאינו מעונין להמשיך ולקבל דיוור כזה, יוכל לעצור את הדיוור בלחיצה על הקישור המתאים או ע”י יצירת קשר עם מפעילי האתר. למרות האמור לעיל, מפעילי האתר יהיו רשאים להעביר פרטים אישיים של משתמש לצד שלישי במקרים בהם המשתמש ביצע מעשה או מחדל הפוגעים ו/או העלולים לפגוע באתר ו/או בבית העסק ו/או בצדדים שלישיים כלשהם, או כאשר המשתמש עשה שימוש באתר לביצוע מעשה בלתי חוקי, או אם התקבל בידי מפעילי האתר צו שיפוטי המורה להם למסור את פרטי המשתמש לצד שלישי וכן בכל מחלוקת או הליך משפטי. מפעילי האתר יהיו רשאים לעשות שימוש בפרטי המשתמש לצורך ניתוח מידע סטטיסטי. מפעילי האתר אינם שומרים נתוני כרטיסי אשראי של המשתמשים באתר. מפעילי האתר מתחייבים לנקוט באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור על סודיות המידע המוזן ע”י המשתמש. יחד עם זאת, ולמרות השאיפה של מפעילי האתר לשמור על אבטחה מקסימאלית, המשתמש מבין כי מפעילי האתר אינם יכולים להתחייב שהשירות יתנהל באתר כסדרו ללא כל הפרעה ויהיה חסין מפני גישה בלתי-מורשית, קלקולים, תקלות או כשלים- לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת לאתר. כמו כן, אין באפשרות מפעילי האתר להבטיח באופן מוחלט את אי חשיפת המידע האגור במחשביה מפני מבצעי פעולות בלתי חוקיות ועל כן, אם יעלה בידי צד שלישי לעשות שימוש זדוני במידע אשר שמור בידי מפעילי האתר, לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי מפעילי האתר, והם לא יהיו אחראים לכל נזק, מכל מין וסוג שהוא, עקיף או ישיר, שיגרם למשתמש. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, יהיו רשאים מפעילי האתר ו/או נציגי שירות הלקוחות ליצור קשר עם המשתמש לצורך אימות פרטיו בכל מקרה בו עולה חשד לפעילות לא תקינה של הזמנת המוצרים. מפעילי האתר לא יהיו אחראים לכל נזק ישיר או עקיף, שיגרם למשתמש, כתוצאה מעשיית שימוש באתר או ביצוע הזמנה באמצעות האתר, שלא על פי תנאי השימוש והוראות תקנון זה. בכל מקרה לא יישא בית העסק באחריות כלשהי העולה על ערך המוצראו הפריט שהוזמן. בית העסק לא יהיה אחראי לשימוש שיעשה המשתמש ו/או צד שלישי במוצרים או הפריטים שלא בהתאם להוראות היצרן ו/או בית העסק.

 

החלפת מוצר שאת לא רוצה:

במידה והמשתמש מעוניין בקבלת פריט חלופי במקום הפריט שהוזמן בשל העובדה כי לא מצא חן בעיניו או לשם החלפת מידה, על המשתמש ליצור קשר עם שירות הלקוחות בכתובת הדואר האלקטרונית או בטלפון ולהודיע על רצונו להחליף את הפריט. במידה והמשתמש אינו מעוניין לקבל פריט חילופי, באפשרותו לבטל עסקה ולקבל זיכוי ולפעול על פי מניין הימים ובהתאם להנחיות הקבועות בעניין ביטול עסקה.

 

מדיניות החזרת מוצר פגום:

באחריות המשתמש לבדוק מיד עם קבלת הפריט כי הפריט אינו פגום או אינו שונה מהפריט שהוזמן. במידה והפריט פגום או שונה והמשתמש מעוניין להחזירו מבלי לקבל פריט חלופי, אזי, רשאי המשתמש לבטל את העסקה בתוך 14 יום מיום קבלת הפריט וזאת באמצעות יצירת קשר טלפוני לשירות הלקוחות או פנייה לכתובת הדואר האלקטרוני של מפעילי האתר. 

החזרת פריטים פגומים תיעשה על חשבון האתר ולאחר תיאום טלפוני בנייד-0536205257

 

בואו לבקר אותנו

כתובת

הקונגרס 1, תל אביב

יש לך שאלה?

השאירו פרטים ונחזור אלייך במהרה

× אשמח לענות על כל שאלה
דילוג לתוכן